Advisors

Former Advisors Committee (2019-21)

Dr. Suraj Manu Poudel

Er. Rajesh Pathak

Er. Punya Prasad Regmi

Mr. Kashi Raj Bohara

Mr. Arjun Katuwal

Mr. Bal Krishna Bhusal

Mr. Bhim Saru

Mr. Bishnu Neupane

Mr. Dilaram Gautam

Mr. Jivan Adhikari

Mr. Karna Sahi

Mr. Keshab Bhandari

Mr. Kumar Shrestha

Mr. Min Gurung

Mr. Nem Thapa

Mr. Netra Kharel

Mr. Sarda Gurung

Mr. Satya Prajapati

Mr. Yadav Shrestha

Mr. Pursottam Pandey