Archive

Census 2020

21 Mar

Census Day, March 21st 2021, and to maximise participation and completion of all possible detail accurately by our UK Nepali community.

गैर-आवासीयनेपालीसंघयूके , राज्यसमन्वयपरिषद, इंग्ल्याण्डद्वारा आगामी जनगणना२०२१मा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई समावेशगरि नेपाली भनेर चिनिने पहिचानको सुनिस्चित गर्नेउद्देश्य सहित , इंग्ल्यान्ड भित्र रहेका स्थानीय तथा जातियसंघ-संस्थाहरु संग समन्वय गर्ने कार्यलाई तिब्रताका साथ लगिरहेकोछ। यसकार्यक्रम लाई चुस्तदुरुस्त बनाउनको लागित थाइंग्ल्याण्ड भरि छरिएर रहेकानेपाली दाजुभाई तथा दिदि बहिनि हरुलाई प्रत्यक्ष रुप मासहयोग प्रदान गर्नको लागि इंग्ल्याण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र समेट्ने गरि तथा विभिन्न विधाहरु लाई समेटेरउप-समितिको गठन गरिएकोछ। उक्तउपसमितिद्वारा, उहाँहरुको कार्यभार तथा कार्यक्षेत्र अनुसार सहयोग उपलब्धगराईनेछ।यस अघिसबैलाई स्वस्फुर्ति स्वयंसेवकको रूपमा आउन पत्रचारतथा संचारमाध्यम बाटआह्वान गरिएकोथियो

Write a Reply or Comment